Author Archives: Klaas van der Hoek

Ingeborg Bachmann, Ballingskip

  Ballingskip In deade bin ik dy’t omdwaalt nearne mear ynskreaun ûnbekend yn it ryk fan de prefekt oertallich yn de gouden stêden en yn it grienjende lân ôfdien sûnt lang en mei neat betocht Inkeld mei wyn mei tiid … Continue reading

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Ballingskip

Ingeborg Bachmann, Sâlt en bôle

  Sâlt en bôle No stjoert de wyn de rails foarút, wy sille folgje yn stadige treinen en dizze eilannen bewenje, betrouwen tsjin betrouwen. Yn de hân fan myn âldste freon lis ik myn funksje del; de reinman past no … Continue reading

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Sâlt en bôle

Mit bestem Gruß und Kuß

Postcards in the picture I Series of six picture postcards, sent to the ‘Wohlgeboren Fräulein’ Wilhelmina Schweiger, Gärtnerstraße 12, Rastatt, by ‘Amand’, Mannheim, between 12 September and 22 October 1903. Collotype, coloured in, 140×90 mm. Issued by M. Marcus, Mannheim, … Continue reading

Posted in Postcards in the picture | Tagged , , | Comments Off on Mit bestem Gruß und Kuß

Ingeborg Bachmann, Bohemen leit oan see

  Bohemen leit oan see Bin’ hjirre huzen grien, ik gean in hûs noch yn. Bin’ hjir de brêgen geef, ik rin op goede grûn. Wurdt leafdes lêst nea leanne, ik mis hjir graach it lean. Bin ik it net, … Continue reading

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Bohemen leit oan see

Ingeborg Bachmann, Alle dagen

  Alle dagen De oarloch wurdt net mear ferklearre mar fuortset. It oerhearrige is alledeisk wurden. De held mijt de gefjochten. De swakke is it skoatsfjild yntreaun. It unifoarm fan de dei is it geduld, de medalje de earmsillige stjer … Continue reading

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged , | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Alle dagen

Ingeborg Bachmann, Oanropping fan de Grutte Bear

  Oanropping fan de Grutte Bear Grutte Bear, daal ôf, rûge nacht, wolkepelsdier mei de âlde eagen, stjerre-eagen, troch it kreilguod brekke gluorjend dyn poaten mei de klauwen, stjerreklauwen, wach hoedzje wy de keppels, mar band fan dy, en wantrouwe … Continue reading

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Oanropping fan de Grutte Bear

Ingeborg Bachmann, Fal ôf, hert

  Fal ôf, hert Fal ôf, hert, fan de beam fan de tiid, fal, jimme blêden, út de beklomme tûken dy’t de sinne ienris omearme, fal sa’t triennen falle út it wiidiepen each! Al wynderet de lok noch dagenlang de … Continue reading

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Fal ôf, hert

Poste restante XXXVIII

‘WORKUM’ (m.), 1908. Ljochtdruk, 138×87 mm. Utjûn troch Tjerk Gaastra Bzn. / M. Glückstadt & Münden, Hamburch, searje Argus 11, nû. 37900. Poststimpels Frjentsjer 06-08-1908 en It Hearrenfean 08-08-1908. Ferstjoerd oan T. Oostra, p/a Johannes Siebenga, It Hearrenfean, sûnder fermelding … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XXXVIII

E.E. Cummings, ‘mOanne Oer dOarpen mOanne’

  mOanne Oer dOarpen mOanne lispel leas skepsel kOlOssale ROer berens jO fOlslein jO drjOwen ienlik nij nO is dreamenst SoLo DE MoANNE oER DoARPEN STILoAN IEPENSKoWEN DE GEAST   mOOn Over tOwns mOOn whisper less creature huge grO pingness … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged , , , | Comments Off on E.E. Cummings, ‘mOanne Oer dOarpen mOanne’

Robert Frost, Net sa sosjaal

  Net sa sosjaal Wat ik dien haw, ha guon fan jim it faaks wol op stean En om de oaren hoecht myn straf net te swier Foar wat ik te dwaan fûn, want it wie net ferbean, Al wie … Continue reading

Posted in Robert Frost | Tagged | Comments Off on Robert Frost, Net sa sosjaal