E.E. Cummings, ‘mOanne Oer dOarpen mOanne’

 
mOanne Oer dOarpen mOanne
lispel
leas skepsel kOlOssale ROer
berens

jO fOlslein jO
drjOwen
ienlik nij nO is
dreamenst

SoLo DE MoANNE oER
DoARPEN
STILoAN IEPENSKoWEN
DE GEAST

 

mOOn Over tOwns mOOn
whisper
less creature huge grO
pingness

whO perfectly whO
flOat
newly alOne is
dreamest

oNLY THE MooN o
VER ToWNS
SLoWLY SPRoUTING SPIR
IT

 

Ut No Thanks, 1935. YouTube: Evan Gardner, ‘mOOn Over tOwns mOOn’, útfierd troch BOA: Tora Augestad (sang), Morten Barrikmo (klarinet) en Tanja Orning (sello), 2013.

Dit berjocht is delset yn E.E. Cummings en tagd , , , . Bookmark de permalink.