Tag Archives: Freark Dam

Hânskrift fan Fedde Schurer fûn

Yn de Bijzondere Collecties fan de Universiteit van Amsterdam is in ûnbekende autograaf fan Fedde Schurer syn gedicht ‘Nachtjager’ oantroffen. It hânskrift wie oant no ta net katalogisearre. ‘Nachtjager’ ferskynde foar it earst yn 1944 yn it troch Schurer oprjochte, … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , | Comments Off on Hânskrift fan Fedde Schurer fûn