Tag Archives: Jabik Veenbaas

Hommaazje oan Tsjêbbe Hettinga

Amsterdam, 28 april 2013 – Tsjêbbe Hettinga hie hjoed sels optrede sillen yn De Nieuwe Liefde yn Amsterdam-West, mar de dea kaam dertusken. Freonen makken fan de byienkomst in hommaazje oan de ferstoarne dichter. Tsead Bruinja en Nynke Laverman bewiisden … Continue reading

Posted in Berjochten | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Hommaazje oan Tsjêbbe Hettinga

Jabik Veenbaas, Metropolis

Over: Jabik Veenbaas, Metropolis, Utjouwerij Bornmeer, Ljouwert 2001. Metropolis is de eerste dichtbundel die Jabik Veenbaas het licht doet zien, maar van een debuut is amper sprake. In tijdschriften publiceert Veenbaas al Friese gedichten vanaf midden jaren tachtig. Daarnaast heeft … Continue reading

Posted in 2000–2007 | Tagged , , , | Comments Off on Jabik Veenbaas, Metropolis