Tag Archives: Jelle van der Meulen

Pier Boorsma, Net allinne genôch

Over: Pier Boorsma, Net allinne genôch, Koperative Utjowerij, Easterein 2005. Kenmerkend voor Net allinne genôch is een zekere karigheid. Pier Boorsma deelt niet uit met kwistige hand: het boekje telt slechts achttien gedichten, met zeven een- en tweeregelige ‘tesen’ als … Continue reading

Posted in 2000–2007 | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Pier Boorsma, Net allinne genôch