Tag Archives: Piter Yedema

Presintaasje fan It faderpaard

Amsterdam, 20 april 2017 – It is in monumint fan in boek dat hjoed yn Amsterdam presintearre waard. It by De Bezige Bij ferskynde It faderpaard – stylfol bûn yn griis linnen mei kapitaalbantsjes, lêslinten en stofomslach – telt 830 … Continue reading

Posted in Berjochten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Presintaasje fan It faderpaard

Jelle Kaspersma, Ave Marije

Over: Jelle Kaspersma, Ave Marije. Madonna fan Starum, Koperative Utjowerij, Boalsert, 2000. Ave Marije opent met herinneringen aan vervlogen vrijerijen met, jawel, Marije. Het verzande havenstadje Stavoren zorgt niet alleen voor het decor en de nodige couleur locale, maar levert … Continue reading

Posted in 2000–2007 | Tagged , | Comments Off on Jelle Kaspersma, Ave Marije

Krommen fan de lêstafel

Oer: Piter Yedema, Lieten fan de flakte, Lykele Jansma, Stynsgea 1988. Jac. Dykstra, Op ’e kear, Koperative Utjowerij, Boalsert 1988. Acht yllustrearre poëzijkaarten, útjûn troch Operaesje Fers, 1988. ‘As it oansyk komt: reedzje ús wat poëzije’ Hat de poète maudit … Continue reading

Posted in 1985–1988 | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Krommen fan de lêstafel

Low budget Peyton Place

Oer: a. van hijum, yntermezzo, koperative útjowerij, boalsert 1984. Bartle Laverman, Master ûnder protters, Koperative Utjowerij, Cumulusrige 1984-4, Boalsert 1984. Skieppetsiis It moat winter west hawwe doe’t de Fryske skôger en dichter Adri van Hijum yn ’e âldens fan 35 … Continue reading

Posted in 1985–1988 | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Low budget Peyton Place