Author Archives: Klaas van der Hoek

Philip Larkin, De gersmeander

  De gersmeander De gersmeander sloech twaris ôf; op ’e knibbels Fûn ik beknipe tsjin de messen in stikelbaarch, Dea. Hy hie yn it lange gers sitten. Ik hie him earder sjoen en sels ris iten jûn. No hie ik … Continue reading

Posted in Mear | Tagged | Comments Off on Philip Larkin, De gersmeander

Philip Larkin, Dit fers dan mar

  Dit fers dan mar Dyn heit en mem ferneuke dy.     Grif net mei sin, mar ’t is al sa. Krijst harren fouten fan se mei     Plus foar dysels der wat op ta. Ach, ienris binne sy ek naaid,     Troch … Continue reading

Posted in Mear | Tagged , | Comments Off on Philip Larkin, Dit fers dan mar

Philip Larkin, Unwittendheid

  Unwittendheid ’t Is frjemd gjin weet te hawwen en, noait wis Fan wat der wier is, echt, oprjocht, Disclaimers jaan te moatten: Tsja, my tocht, It skynt dat it sa sit, Mar faaks is ’t oars, wa wit. Frjemd … Continue reading

Posted in Mear | Tagged | Comments Off on Philip Larkin, Unwittendheid

Mail oan Minke III

Leave Minke, It boartersplak fan beukerskoalle De Paddestoel yn Boalsert stie in stiennen muorre omhinne – yn myn ûnthâld in hegenien. Moast dy muorre ús, kabouterkes, binnenhâlde of opslûpen pubers bûtenhâlde? Wierskynlik beide. Mar de skerpe diggels fan grien en brún … Continue reading

Posted in Flessepost | Tagged , , , , , , | Comments Off on Mail oan Minke III

Robert Frost, Muorre-ûnderhâld

  Muorre-ûnderhâld Der is wat dat net oer in muorre mei, Dat froast stjoert dêr’t de ûndergrûn fan tynt, De flinten boppe-op ferwaarje lit En bressen slacht, foar twa sels bredernôch. Wat jagers dogge, giet it hjir net om: Ik … Continue reading

Posted in Robert Frost | Tagged | Comments Off on Robert Frost, Muorre-ûnderhâld

Wallace Stevens, It glês wetter

  It glês wetter Dat it glês rane soe yn hjittens, Dat it wetter befrieze soe yn kâldens, Toant oan dat dit objekt inkeld in steat is, Ien út in protte, tusken twa poalen. Dus, Yn it metafysyske binne der … Continue reading

Posted in Wallace Stevens | Tagged , , , , , , | Comments Off on Wallace Stevens, It glês wetter

Robert Frost, In ko yn appeltiid

  In ko yn appeltiid Eat ropt wekker yn dy ko it ferlet In freding fral te sjen as in iepen sket En fredingmakkers fral as net sa snoad. Har kop is besmodske, sy flybket in soad, ’t Is sjerp … Continue reading

Posted in Robert Frost | Tagged | Comments Off on Robert Frost, In ko yn appeltiid

Wieder was Schreckliches

Postcards pictured V Three picture postcards, sent to ‘Otto’ by ‘Rosa’ in Mittweida (near Dresden in Saxony, Germany) during World War I, presumably in 1914, between 31 October and 23 November. No addresses, stamps or postmarks; apparently sent in envelopes. … Continue reading

Posted in Postcards pictured | Tagged , | Comments Off on Wieder was Schreckliches

Ingeborg Bachmann, Stjerren yn maart

  Stjerren yn maart De siedtiid is noch fier. Wat opgiet, binne Foarekers yn de rein en stjerren yn maart. Yn de formulearring fan ûnfruchtbere tinzen foeget it universum him nei it foarbyld fan it ljocht, dat de snie net … Continue reading

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Stjerren yn maart

Georg Trakl, Mearke

  Mearke It fjoerwurk sproeit wylst giel de sinne blinkt; Yn ’t âlde park bemaskere gewrimel. Loftspegelingen oan de skiere himel, It njoere kriten fan in faun wjerklinkt. Syn gouden gniis, skril yn de boskjes, winkt. De túnkers is fol … Continue reading

Posted in Georg Trakl | Tagged | Comments Off on Georg Trakl, Mearke