Category Archives: Mear

Nina Hagen, Natoertrien

  Natoertrien Iepen finster, firtuoas Swinkt in protterwolk, gekwetter Wyn blaast, my befriest de noas Hark, in útlaatpiip, geknetter Read mei goud, hoe kin it sûnder No’t de sinne, ach, ferdwynt Sjoch ik nei de strjitte ûnder Heucht my in … Continue reading

Posted in Mear | Tagged | Comments Off on Nina Hagen, Natoertrien

William Butler Yeats, Leda en de zwaan

  Leda en de zwaan Een plotse slag: ze ziet ontsteld nog ’t dek Van slaande wieken, merkt dan rond haar schoot De duist’re vliezen, om haar hals zijn bek, En hoe hij zijn borst op haar boezem stoot. Hoe … Continue reading

Posted in Mear | Tagged | Comments Off on William Butler Yeats, Leda en de zwaan