Emily Dickinson, 1297

 
Ien Inkeld Klaverplankje
Wie alles dat in Bij –
In Bij dy’t Ik persoanlik koe –
Noch hie en sink net wei

Betusken Swurk fier boppe
En Swurk fier ûnder him –
De Golfslach fan de Ierdomtrek
Swong him foarby de kym –

It Plankje – dat loen swypke
En nearne noed foar stie –
Fong ûnferhoeds sa’n Pûster Wyn
Dat Hommel net mear wie –

Dit skrikkelike foarfal
Dat plakfûn yn it Gers
Untlokke dêr net mear oan as
In waarjend “Ach eilaas” –

 

A Single Clover Plank
Was all that saved a Bee
A Bee I personally knew
From sinking in the sky –

Twixt Firmament above
And Firmament below
The Billows of Circumference
Were sweeping him away –

The idly swaying Plank
Responsible to nought
A sudden Freight of Wind assumed
And Bumble Bee was not –

This harrowing event
Transpiring in the Grass
Did not so much as wring from him
A wandering “Alas” –

 

F1297 (J1343)

Dit berjocht is delset yn Emily Dickinson en tagd . Bookmark de permalink.