Emily Dickinson, 885

 
Der is in toar Genoegen -
Ferskillend fan Geniet -
Sa’t Ryp ferskillend is fan Dau -
Al binne beide - wiet -

It ien - ferblidet Blommen -
It oar - griist Blommen oan -
De bêste Huning - strjemme -
Is foar de Bij - bedoarn -

 

There is an arid Pleasure -
As different from Joy -
As Frost is different from Dew -
Like Element - are they -

Yet one - rejoices Flowers -
And one - the Flowers abhor -
The finest Honey - curdled -
Is worthless - to the Bee -

 

F885 (J782)

Dit berjocht is delset yn Emily Dickinson en tagd . Bookmark de permalink.