Emily Dickinson, 1590

 
Elysium is like fier
As it Fertrek nêst dit
As dêr in Freon Loksilligens
Of Unk te wachtsjen stiet -

Hoe’n krêft besit de Siele, dy’t
By steat is en fernear
De stappen fan in Foet dy’t komt -
In iepengeande Doar -

 

Elysium is as far as to
The very nearest Room
If in that Room a Friend await
Felicity or Doom -

What fortitude the Soul contains,
That it can so endure
The accent of a coming Foot -
The opening of a Door -

 

F1590 (J1760). Ofbylding: Amherst College Library, Emily Dickinson Collection, 764.

Dit berjocht is delset yn Emily Dickinson en tagd . Bookmark de permalink.