Emily Dickinson, 760

 
Pine - hat in Bline Flek -
’t Momint fan har begjin
Is har ûntkaam - Ek oft der wie
In tiid fan net-bestean -

Sy hat gjin Takomst - as harsels -
Omjûn is har Ferline
Troch Einleazens - klear it besef
Fan nije Riten - Pine.

 

Pain - has an Element of Blank -
It cannot recollect
When it begun - Or if there were
A time when it was not -

It has no Future - but itself -
It’s Infinite contain
It’s Past - enlightened to perceive
New Periods - Of Pain.

 

F760 (J650)

Dit berjocht is delset yn Emily Dickinson en tagd . Bookmark de permalink.