Tag argiven: Philip Larkin

Philip Larkin, De gersmeander

  De gersmeander De gersmeander sloech twaris ôf; op ’e knibbels Fûn ik beknipe tsjin de messen in stikelbaarch, Dea. Hy hie yn it lange gers sitten. Ik hie him earder sjoen en sels ris iten jûn. No hie ik … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged | Reaksjes út op Philip Larkin, De gersmeander

Philip Larkin, Dit fers dan mar

  Dit fers dan mar Dyn heit en mem ferneuke dy.     Grif net mei sin, mar ’t is al sa. Krijst harren fouten fan se mei     Plus foar dysels der wat op ta. Ach, ienris binne sy ek naaid,     Troch … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged , | Reaksjes út op Philip Larkin, Dit fers dan mar

Philip Larkin, Unwittendheid

  Unwittendheid ’t Is frjemd gjin weet te hawwen en noait wis Fan wat der wier is, echt, oprjocht, Disclaimers jaan te moatten: Tsja, my tocht, It skynt dat it sa sit, Mar faaks is ’t oars, wa wit. Frjemd … Fierder lêze

Pleatst yn Mear | Tagged | Reaksjes út op Philip Larkin, Unwittendheid