Emily Dickinson, 788

Publikaasje – is it Boelguod
Fan de Minske’ Geast –
Earmoed – kin Ferlechje wêze
Foar in ding sa kwea –

Mar Wy geane leaver – ynwyt –
Ut Us Nachtkertier
Nei de Wite Skepper op – as
Jild slaan – út Us Snie –

Tinken is fan Wa’t it jûn hat –
Dan – fan Wa’t it draacht
En belichemet – ferkeapje
Keninklike Lucht –

Kreas ferpakt – ferhannelje
Wat de Himel skinkt –
Mar ferpats gjin Geast by Ofslach
Foar in Priis dy’t krinkt –

+++

Publication – is the Auction
Of the Mind of Man –
Poverty – be justifying
For so foul a thing

Possibly – but We – would rather
From Our Garret go
White – unto the White Creator –
Than invest – Our Snow –

Thought belong to Him who gave it –
Then – to Him Who bear
It’s Corporeal illustration – sell
The Royal Air –

In the Parcel – Be the Merchant
Of the Heavenly Grace –
But reduce no Human Spirit
To Disgrace of Price –

+++

F788 (J709). Ofbylding: Foarplat fan de earste, postúm ferskynde útjefte fan Poems, Boston 1890. Dit eksimplaar hat fan Thomas Wentworth Higginson west, ien fan de beide editeurs. Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA.

Dit berjocht is delset yn Emily Dickinson en tagd , . Bookmark de permalink.