Georg Trakl, Wintersang yn a-mineur

 
Wintersang yn a-mineur

Der drûpe reade kûgels út de tûken,
Troch lange sniefal stiloan swart en swier.
De paap bekrúst de deade op de bier.
Nachts tilt it op fan de bemomme spûken.

Dan strike oer it doarp ferwaaide roeken;
Yn boeken steane mearkes singelier.
Oan ’t finster wynderet in âldmans hier.
Demoanen troch de sike siele lûke.

De túnfontein befriest. Fantomen triuwe
Ferfallen treppen om, in pûster waait
Troch âlde skachten dêr’t no pún oer leit.
Froast lit it wulft syn sterke krûden priuwe.

 

Wintergesang in a-Moll

Oft tauchen rote Kugeln aus Geästen,
Die langer Schneefall sanft und schwarz verschneit.
Der Priester gibt dem Toten das Geleit.
Die Nächte sind erfüllt von Maskenfesten.

Dann streichen übers Dorf zerzauste Krähen;
In Büchern stehen Märchen wunderbar.
Ans Fenster flattert eines Greisen Haar.
Dämonen durch die kranke Seele gehen.

Der Brunnen friert im Hof. Im Dunkel stürzen
Verfallne Stiegen und es weht ein Wind
Durch alte Schächte, die verschüttet sind.
Der Gaumen schmeckt des Frostes starke Würzen.

 

Ut de ‘Gedichte 1909–1912’

This entry was posted in Georg Trakl and tagged . Bookmark the permalink.