Tag argiven: Jan Tjittes Piebenga

Poste restante XXX

‘Groete uit Hindeloopen.’ (m.), ±1903–1905. Draaikaart, ljocht-, heech- en blyndruk, 140×90 mm. Utjûn troch Sierd Veltheer, Hylpen, nû. 114. Poststimpels Hylpen 11-08-1905 en Boalsert 11-08-1905. Ferstjoerd oan Trijntje Keikes, Boalsert, troch ‘Tine’. It skrikbyld fan Fryslân as ien grut Landal GreenParks … Fierder lêze

Pleatst yn Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op Poste restante XXX

Poste restante XXVII

‘Groet uit Leeuwarden.’ (m.b.), ±1903–1905. Ljochtdruk, 92×139 mm. Utjûn troch Dijkstra’s Boekhandel, Ljouwert, nû. 2756. Poststimpel Ljouwert 17-05-1906. Ferstjoerd oan Aukje Gosliga, Amsterdam, troch Janke Sijbesma. Sit der tsjintwurdich ris in flinter by de post, dan is dy ornaris printe op in roukaart. Sa’n … Fierder lêze

Pleatst yn Poste restante | Tagged , , , | Reaksjes út op Poste restante XXVII