Emily Dickinson, 710

 
Doem is de Wente sûnder Doar -
Giest mei de Sinne yn -
En dan smyt ien de Ljedder fuort,
Untsnappe is no - dien -

Oflieding bringt de Dream
Oer wat der bûten bart -
Dêr boartsje Iikhoarns - readzje Beien -
Bûcht - in Spjir - foar God -

 

Doom is the House without the Door -
’Tis entered from the Sun -
And then the Ladder’s thrown away,
Because Escape - is done -

’Tis varied by the Dream
Of what they do outside -
Where Squirrels play - and Berries dye -
And Hemlocks - bow - to God -

 

F710 (J475). Ofbylding: Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA.

Dit berjocht is delset yn Emily Dickinson en tagd . Bookmark de permalink.